2019 Edizioa | 1.4.2019

MIKROFILM VIII@UZTAILAK 26 & 27, PLENTZIA

Epaimahaiaren saria: 2000€ – Euskal Herriko saria MikroPlentzia: 1000€ – Ikusleen saria: 800€

Irakurri